Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků naleznete ZDE

Zápis do první třídy

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Brno, Blanenská 1 příspěvková organizace oznamuje, že se v budově Základní školy na Blanenské 1, uskuteční zápis do první třídy pro školní rok 2017/2018.
Ve čtvrtek 6 .dubna 2017 v době od 13.00 do 17.00 hodin.
V pátek 7. dubna 2017 v době od 13.00 do 17.00 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. září 2010 do 31. srpna 2011. Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a OP rodičů.

Odklad školní docházky:

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy , kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 • Písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
 • Doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • Doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

Před samotným zápisem /pro zrychlení procesu zápisu/ je potřeba vyplnit informace na portálu zřízené městem Brnem zapisdozs.brno.cz

Dále si zarezervujte termín zápisu.

Co nabízíme

 • jsme škola otevřená novým přístupům ke vzdělávání
 • škola se nachází v příjemné klidné okrajové části Brna
 • vyučujeme kvalifikovaně anglický jazyk od 1. ročníku
 • podle počtu přihlášených dětí, reagujeme i otevřením dvou prvních tříd
V naší škole bude vašemu dítěti dobře. Uděláme vše pro to, aby se vracelo domů spokojené. Budeme rozvíjet jeho nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s vámi spolupracovat a hledat nejlepší řešení v každé situaci. V naší škole se vaše dítě bude učit v atmosféře bezpečí, pochopení, tolerance a vzájemné úcty a pomoci.

Služby

 • provoz ranní i odpolední družiny ( 6.30 – 17.00 h )
 • jídelna v budově školy
 • velký výběr zájmových kroužků přímo ve škole
 • zaměřujeme se jako specializovaná škola na výuku atletiky
 • kvalitní spolupráce mezi školou a rodiči, možnost konzultací s učiteli po předchozí domluvě kdykoliv