Zpráva o činnosti Sdružení rodičů při ZŠ Brno - Jehnice

Sdružení rodičů funguje jako dobrovolné občanské sdružení od roku 1992. Sdružení se řídí stanovami. Členem tohoto sdružení se stává každý rodič, který přispěje na začátku školního roku 200,- Kč na činnost tohoto sdružení.

Akce, které Sdružení rodičů každoročně organizuje:

  • Svatomartinský průvod 11.11.2018
  • Mikulášská nadílka 5.12.2018
  • Ples ZŠ Jehnice 9.3.2019
  • Karneval 10.3.2019
  • Letní párty červen 2019 (termín bude upřesněn)

Jedinou výdělečnou akcí je ples ZŠ Jehnice. Ostatní akce se hradí ze členského příspěvku a dotují se ze zisku z plesu a sponzorských darů.

V současné době navštěvuje mateřskou a základní školu v Jehnicích celkem 202 dětí. Sdružení rodičů má tedy 210 členů, ale pouze 10 členů je aktivních a ti v současné době připravují a zabezpečují výše uvedené akce. Na činnosti Sdružení rodičů se přitom může podílet každý kdo má zájem ať už ve formě aktivní pomoci, poskytnutím služby nebo sponzorským darem. Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat předsedu sdružení, kterým je pan Robert Charvát

Ples ZŠ Jehnice

Svatomartinský lampionový průvod

Letní párty

Ples 2018