Literární soutěž „Tajemství slavkovského zámku“

Vážení rodiče a přátelé školy,

v listopadu 2016 se naši žáci zúčastnili literární soutěže „Tajemství slavkovského zámku“. Cílem této soutěže bylo podpořit v dětech zájem o slavnou historii našich dějin a probudit v nich jejich vlastní fantazii. Žáci dostali za úkol napsat příběh s detektivní zápletkou, do kterého měli zakomponovat postavu kancléře Václava Antonína Kounice. Úkol to nebyl snadný, neboť v pozadí příběhu se navíc měla odrážet historická fakta, která jsme si museli nastudovat. Žáci 5.A a žáci, kteří navštěvují čtenářský klub, se však tohoto zadání nezalekli. Dali hlavy dohromady a ve dvojicích vymysleli vskutku napínavé příběhy, ve kterých se mnohdy – jak už to na hradech a zámcích bývá – objevily také nadpřirozené bytosti.

V I. kategorii (1. – 5. ročník ZŠ) se sešlo celkem 55 prací, ze kterých porota vybrala čtyři nejlepší. Dvě z nich napsaly žákyně 5.A, kterým bych tímto chtěla pogratulovat. Kromě účastnických listů obdrží ze zámku také malé dárečky.

Oficiální vyhlášení výsledků se bude konat dne 23.3. 2017 v 16 hod. v rámci zahájení sezony na zámku ve Slavkově u Brna.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili. A i když jejich jméno nevisí na výsledkové listině, může jim být odměnou návštěva zámku, při které mohou svým blízkým převyprávět právě ten jejich příběh.

Mgr. Veronika Sedláková

2. místo - Zazděné dveře (Sofie Smutná a Natálie Baráková)
3. místo - Holubice (Kristýna Bláhová a Ema Tefelnerová)

Úspěch MŠ v soutěži Empík naděluje

Mateřská škola v Jehnicích se zúčastnila XVI.ročníku soutěže Empík naděluje 2016 a byla velmi úspěšná. Letošní téma soutěže znělo: „Hrajeme si na strážníky aneb znáš už našeho maskota Foxíka?“ Do soutěže přišlo celkem 463 prací z devatenácti mateřských a základních škol. Naše mateřská škola má již několikaleté zkušenosti s prevencí bezpečnosti dětí, hrajeme různé hry a máme výukové programy na různá témata, která s bezpečností úzce souvisí. Dvakrát ročně pořádáme pro děti přednášky o bezpečném chování na ulici i v silničním provozu, na které zveme i strážníky z Městské policie Brno.
Děti mateřské školy za pomoci učitelek vyrobily krásného maskota Foxíka a vyhrály Cenu ředitele městské policie Brno.
Cenu od Primátora města Brna Ing. Petra Vokřála a ředitele Městské policie Brno Bc. Luboše Oprchala dne 23.12.2016 převzala za mateřskou školu Mgr. Petra Havlová na slavnostním vyhlášení na Brněnské radnici.
Tímto úspěchem se mateřská škola v Jehnicích rozloučila s rokem 2016 a do nového roku 2017 přeje všem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Mgr. Petra Havlová