Seznam přijatých dětí do MŠ pro rok 2018/2019

Seznam přijatých dětí do MŠ pro rok 2018/2019

Zápis do MŠ v Brně 2018/2019

Informace o zápisu do MŠ najdete ZDE

Srdce s láskou darované

V rámci projektu „Srdce s láskou darované“ nacvičily děti z mateřské školy ze třídy Berušek vánoční hudební pásmo, které společně předvedly v domově pro seniory. V rámci posilování mezigeneračních vztahů jsme se na tento vánoční koncert dlouho připravovali. S dětmi jsme se zamysleli nad tím, komu bychom mohli darovat vyrobené srdce a proč. Volba padla na babičky a dědečky z Domova Naděje. Děti nazdobily perníková srdce a s pomocí krepového papíru další velké srdíčko, které slavnostně po skončení hudebního pásma předaly. Cílem byla podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina či vzájemná úcta. Nechyběla i radost z vlastnoručně vyrobených výrobků a především radost z darování. Dopoledne strávené se seniory se nám velmi vydařilo a líbilo. Již teď se těšíme na další spolupráci.

Kateřina Mikešková

Medová snídaně v mateřské škole

Dne 28.11.2017 proběhla v mateřské škole medová snídaně. Jedná se o projekt Ministerstva zemědělství. Děti dostaly v rámci projektu přímo ve třídách k snídani chléb s máslem, medem a jablkem. Během snídaně absolvovaly zábavně-naučnou přednášku o medu, včelařství, o životě včel a o procesu tvorby medu a jeho významu. Přednáška se dětem moc líbila a na závěr dostaly všichni malý dárek.

Mgr. Petra Havlová

Změny v předškolní docházce

Vážení rodiče,

upozorňujeme na změny zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Novinky se týkají především povinné předškolní docházky v posledním roce předškolního vzdělávání, tedy od školního roku (1.9.- 31.8.), ve kterém dítě dosáhne šesti let věku.

Doporučujeme především webové stránky MŠMT (viz. odkaz):

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Některé informace naleznete na hlavní nástěnce v MŠ, od září 2017 také v novém školním řádu.

Rozloučení s předškoláky

Mateřská škola v Jehnicích se spolu s rodiči a příbuznými dne 7.6. 2017 slavnostně rozloučila s předškoláky. Díky doprovodnému programu písničkových Tetin, vystoupení samotných předškoláků a příjezdu pana krále bylo rozloučení veselé, ale zároveň důstojné a dojemné. Předškoláci byli pasováni na školáky a dostali pamětní trička a diplomy.

V letošním školním roce nám z mateřské školy odchází 22 předškoláků.

Naše předškoláky ještě čeká Pohádková noc v mateřské škole "Usínáme s večerníčkem“. Noc plná soutěží, tvoření i diskotéka, bude jedním z posledních okamžiků, které mohou budoucí školáčci v mateřské škole prožít.

Přejeme našim předškolákům mnoho úspěchů v další životní etapě!

Mgr. Petra Havlová

Ukončení pilotního projektu

„Babička a dědeček do školky“

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ jsme v jarních měsících zahájili dílčí projekt „Babička a dědeček do školky“, pilotní třídou se stala třída Včelky. Velmi děkujeme babičce od Sárinky a Barunky Padyšákových, která nám pravidelně chodila předčítat z knihy O vílách a nikdy nezapomněla přinést něco dobrého na zub. Díky Jehnickým listům a předchozímu článku o pravidelném předčítání dětem nás navštívila bývalá učitelka ZŠ Blanenská, paní Dekanová, která svým přístupem k dětem a zajímavou pohádkou Binky děti velice nadchla. Tímto jí moc děkujeme a těšíme se na příští návštěvu, případně i na spolupráci s dalšími pohádkovými dědečky a babičkami. Od školního roku 2017/2018 bude projekt „Babička a dědeček do školky“ probíhat i v dalších třídách mateřské školy.

Mgr. Lucie Pilerová

Babička a dědeček do školky

Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“ a kromě hlavního cíle, kterým je podpora čtenářské gramotnosti v rámci pravidelného předčítání dětem, vyzdvihuje také posilování mezigeneračních vztahů. Zapojili jsme se tedy do dílčího projektu „Babička a dědeček do školky“. Prostřednictvím plakátu v MŠ a osobních setkání jsme oslovili prarodiče dětí ze třídy Včelky a domluvili se na návštěvě spojené s předčítáním pohádky. Děti se na pohádkovou babičku velmi těšily, připravily si čtenářské deníčky na obrázky a odměny za pozornost. Jako první nás navštívila babička od Sárinky a Barunky, donesla oblíbenou knížku z domu a jako správná pohádková babička i bábovku pro děti. Děti pozorně naslouchaly pohádkám, do svých deníčků pak dostaly razítko jako pochvalu a namalovaly si obrázek k pohádce. Na další setkání nám pohádková babička dala za úkol vymyslet pohádku o hodném vlkovi, tak s dětmi namáháme hlavičky,“...že by vlk pomohl najít Karkulce cestu k babičce?...“. Naší první pohádkové babičce děkujeme a těšíme se na další setkání. Doufáme, že se přidají i další prarodiče a přijdou mezi nás, strávit čas do pěkného prostředí mateřské školy mezi děti, které si budou tohoto setkání vážit a na pěkné chvíle pak společně dlouho vzpomínat.

Mgr. Lucie Pilerová

Zápis do MŠ v Brně 2017/2018

Zápis bude probíhat elektronicky

Veškeré informace najdete na www.zapisdoms.brno.cz

1. fáze - vydávání přihlášek

(18.4. 2017 – 14.5.2017)
Na uvedených webových stránkách bude v průběhu února k vyplnění a vytisknutí žádost o přijetí. Žádost vypíšete, odešlete a vytisknete. (Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte MŠ a domluvíte se individuálně).

2. fáze - sběr přihlášek

Žádost přineste ( s potvrzením od lékaře) na Vámi vybranou MŠ
Vytištěné přihlášky donesete do MŠ Blanenská 1, Brno - Jehnice v tomto termínu:
15.5.2017 od 13.00 – 16.00 hodin
nebo
16.5.2017 od 8.00 – 11.00 hodin
S vyplněnou přihláškou předložíte rodný list a kartičku pojištění dítěte a svůj OP

3. fáze - přijímací řízení

Od 22.5.2017 bude probíhat vlastní přijímací řízení, které můžete sledovat na web. stránkách. Potom budete kontaktováni, kdy si vyzvednout rozhodnutí o přijetí - nepřijetí vašeho dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání

V předškolním vzdělávání dochází v roce 2017 k podstatným změnám.

Od 1. září 2017 bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Každý rodič bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.
Více informací ZDE

Jarní tvoření s pohádkou

Prevence v mateřské škole pokračuje…

Dne 9.2.2017 nás navštívili profesionální hasiči, aby dětem připomněli zásady správného chování při požáru a jiných rizikových situacích.
Preventivní přednáška začala ukázkou hasičského oblečení, helmy a další výzbroje. Zaměřena byla i na připomenutí všech životních situací, se kterými se děti mohou setkat. Práce hasičů není jen hašení ohně, ale i záchrana zvířat, lidí při autonehodách apod. Dětem byla připomenuta nejdůležitější tel.čísla a mohly si vyzkoušet hasičskou helmu. Velká část programu byla zaměřena na praktickém řešení úkolů, které si hasiči pro děti připravili.
Druhá část programu se konala venku prohlídkou hasičského vozu s veškerou technikou a vybavením. Děti si vyzkoušely dýchací přístroje a na závěr si mohly prohlédnout interiér vozu.

Učitelky mateřské školy dlouhodobě zařazují do svých plánů výchovu dětí v oblasti bezpečnosti a rizikového chování a jsme rádi, že k dlouholeté spolupráci s městkou policií přibyla i spolupráce s hasiči.

Mgr. Petra Havlová

Úspěch mateřské školy v soutěži Empík naděluje

Mateřská škola v Jehnicích se zúčastnila XVI.ročníku soutěže Empík naděluje 2016 a byla velmi úspěšná. Letošní téma soutěže znělo: „Hrajeme si na strážníky aneb znáš už našeho maskota Foxíka?“ Do soutěže přišlo celkem 463 prací z devatenácti mateřských a základních škol. Naše mateřská škola má již několikaleté zkušenosti s prevencí bezpečnosti dětí, hrajeme různé hry a máme výukové programy na různá témata, která s bezpečností úzce souvisí. Dvakrát ročně pořádáme pro děti přednášky o bezpečném chování na ulici i v silničním provozu, na které zveme i strážníky z Městské policie Brno.
Děti mateřské školy za pomoci učitelek vyrobily krásného maskota Foxíka a vyhrály Cenu ředitele městské policie Brno.
Cenu od Primátora města Brna Ing. Petra Vokřála a ředitele Městské policie Brno Bc. Luboše Oprchala dne 23.12.2016 převzala za mateřskou školu Mgr. Petra Havlová na slavnostním vyhlášení na Brněnské radnici.
Tímto úspěchem se mateřská škola v Jehnicích rozloučila s rokem 2016 a do nového roku 2017 přeje všem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Mgr. Petra Havlová

 

Dne 1.9.2016 se otevírá nově vystavěná mateřská škola.

Den otevřených dveří je dne 31.8.2016 od 16.00 do 19.00 hod.

Příjde i Michal z Kouzelné školky - v 17.00 hod.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM


Naše mateřská škola se zapojila do celorepublikové kampaně „Celé Česko čte dětem“, čímž bychom chtěli podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti. Smyslem je šířit dál myšlenku pravidelného čtení a prohlubovat spolupráci s rodiči.

Informace ZDE

DŮLEŽITÉ - ZMĚNA PROVOZU MŠ

Z důvodu výstavby nové mateřské školy dochází k 29.2.2016 ke změnám provozu mateřské školy. Více informací ZDE

ZÁPIS DO MŠ V BRNĚ 2016/2017

Informace k zápisu do MŠ v Brně ZDE

Úplata školného MŠ pro rok 2015/2016

Úplata za předškolní vzdělávání je v měsíční výši 500.- Kč.

Potvrzení o zaplaceném školném

Vyhodnocení logopedického projektu

Věcné vyhodnocení logopedického projektu

Logopedická prevence v MŠ

Logopedická prevence v naší MŠ

Zápis do MŠ v Brně 2015/2016

Zápis dětí bude probíhat elektronicky

Veškeré informace najdete na www.zapisdoms.brno.cz


1. fáze - vydávání přihlášek

(2.-27.února 2015)
Na uvedených webových stránkách bude v průběhu února k vyplnění a vytisknutí žádost o přijetí. Žádost vypíšete, odešlete a vytisknete. (Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte MŠ a domluvíte se individuálně).

2. fáze - sběr přihlášek

Žádost přineste ( s potvrzením od lékaře) na Vámi vybranou MŠ

Vytištěné přihlášky donesete do MŠ Blanenská 1, Brno - Jehnice v tomto termínu:
2.3. 2015 8.00 – 11.00 hodin
nebo
3.3. 2014 od 12.30 – 16.00 hodin

S vyplněnou přihláškou předložíte rodný list a kartičku pojištění dítěte a svůj OP

3. fáze - přijímací řízení

Od 9.3.2014 bude probíhat vlastní přijímací řízení, které můžete sledovat na web. stránkách. Potom budete kontaktováni, kdy si vyzvednout rozhodnutí o přijetí - nepřijetí vašeho dítěte.

Základní informace o mateřské škole

Mateřská škola se nachází na okraji obce. Tato výhodná poloha umožňuje krásné procházky, např. po cca 10 minutách pomalé chůze jsou smíšené lesy. Školce se - oproti jiným - nabízí organizovat i delší procházky a výlety do přírody.
K mateřské školce rovněž patří oplocené dětské hřiště.
Zastávka městské hromadné dopravy je umístěna přímo před budovou školy.

Adresa:

Blanenská 1
Brno - Jehnice
621 00

Zřizovatel:

Městská část Brno - Jehnice

Jméno ředitele ZŠ a MŠ:

Mgr. Petr Kotyza

Vedoucí MŠ:

Mgr. Petra Havlová
Mobil: +420 724 353 120
e-mail: ms.blanenska@seznam.cz